ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

„ჯეი-ემ-ქეი“, ლიდერებით დაკომპლექტებული, პროფესიონალთა სამაგალითო გუნდია, რომლის უმთავრეს ღირსებას პარტნიორთა ნიჭი, გამოცდილება და შემოქმედებითი პოტენციალი წარმოადგენს.

ჩვენი საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია: კლიენტის ინტერესის უპირატესობა, მაღალი პროფესიონალიზმი და მიზნის მისაღწევად საჭირო ოპტიმალური გზის გამოძებნა, ხოლო მუდმივი სწრაფვა პროფესიული სრულყოფისაკენ, ამ პრინციპების განუყოფელი ნაწილია.

ჩვენი დევიზია – საქმისა თუ გამოწვევის სირთულის მიუხედავად, კლიენტისათვის სასურველი მიზნის მიღწევა ყოველთვის შესაძლებელია! 

ჩვენი გუნდი

გია ქავთარაძე

საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი

მამუკა მამალაძე

საკონსტიტუციო, ადმინისტრაციული და
სისხლის სამართლის სპეციალისტი

მიხეილ ჯიქია

სამოქალაქო და საკორპორაციო
სამართლის სპეციალისტი

ეკა გეწაძე

სამოქალაქო სამართლის სპეციალისტი